Tag Archives: nhung cau chui co van hoa

Nghệ thuật chửi nhau – Những câu chửi có văn hóa

* Ngày vẫn đẹp và trời vẫn xanh .. Nhưng vẫn còn một số đứa đang làm tanh xã hội! * Nhiều khi tau muốn được giống như bạn….. Sinh ra đã có bản tính khốn nạn trong người. * Bị si-đa mà còn xông pha hiến máu. * Quái thai lai quái vật. * […]