Tag Archives: nhân dân Campuchia

Câu 26: Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 26: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?[/box] 1. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, là nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng ta nhận rõ sứ mạng, trọng trách lịch […]