Tag Archives: nguyên nhân và kết quả

Câu 10: Mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả? Ý nghĩa phương pháp luận

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả? Ý nghĩa phương pháp luận?[/box] I. Khái niệm nguyên nhân và kết quả 1. Nguyên nhân là phạm trù triết học dùng để chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với […]