Tag Archives: Nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mac – Lenin 2

Vấn đề 2: Nội dung và tác dụng của quy luật giá trị

* Để hiểu rõ các quy luật của sản xuất hàng hóa, chúng ta cần hiểu một số khái niệm sau: – Quy luật: mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các mặt, các yếu tố, các thuộc tính bên trong mỗi sự vật hay giữa các sự vật […]

Vấn đề 1: Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa. Vì sao hàng hóa có 2 thuộc tính

Vấn đề 1: Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa. Vì sao hàng hóa có 2 thuộc tính * Khái niệm Hàng hóa: Hàng hóa là một sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua – bán. * Hàng hóa có […]