Tag Archives: nguồn gốc hình thành và phát triển tư tưởng HCM

Câu 20: Phân tích nguồn gốc hình thành và phát triển tư tưởng HCM

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Phân tích nguồn gốc (thực tiễn, lý luận, phẩm chất cá nhân) hình thành và phát triển tư tưởng HCM?[/box] Nguồn gốc thực tiễn 1. Thực tiễn Việt Nam – VN bị thực dân Pháp xâm lược (1858) => tính chất xã hội, mâu thuẫn xã hội thay đổi phải tiến […]