Tag Archives: nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 13: Trình bày nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 13: Trình bày nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh[/box] a. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc – Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một tính chất của mọi người dân Việt và đây là một […]