Tag Archives: Nghị quyết TW 13

Câu 28: Nghị quyết Trung Ương 11 (3/1965) và 12/1965

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 28: Quyết tâm chống mỹ cứu nước được thể hiện trong 2 nghị quyết Trung Ương 11 (3/1965) và 12/1965?[/box] Nhận định tình hình và chủ trương chiến lược nghị quyết Trung Ương 11  + TƯ cho rằng cuộc chiến tranh cục bộ mà Mĩ đang tiến hành ở miền Nam […]