Home / Tag Archives: Nghị quyết trung ương 12

Tag Archives: Nghị quyết trung ương 12

Câu 28: Nghị quyết Trung Ương 11 (3/1965) và 12/1965

Nhận định tình hình và chủ trương chiến lược nghị quyết Trung Ương 11  + TƯ cho rằng cuộc chiến tranh cục bộ mà Mĩ đang tiến hành ở miền Nam là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới. + Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ …

Read More »