Tag Archives: nghệ thuật xin lỗi

[Tổng hợp] – Tin nhắn xin lỗi hay và cảm động nhất 2016

1. Anh tha lỗi cho em nhé. 2. Em thực sự xin lỗi anh. Em đã nhận ra thiếu sót của mình rồi. 3. Em biết mình cũng hơi bảo thủ. Khi đã bảo thủ thì em cũng không rõ là em đã nói những gì nữa. 4. Em biết mình đã làm anh tổn thương. Cho […]