Tag Archives: lực lượng sản xuất

Câu 15: Quy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất?

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất?[/box] I- Phương thức sản xuất là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quanh hệ sản xuất 1. Lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan […]