Tag Archives: Luận điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu 15: Luận điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Luận điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.[/box] Cơ sở hình thành: TTHCM về ĐCSVN bắt nguồn từ học thuyết của CN Mác về ĐCS mà trực tiếp là học thuyết về Đảng kiểu mới của g/c công nhân đã được LêNin đưa ra từ những năm […]