Home / Tag Archives: Luận cương chính trị tháng 10– 1930

Tag Archives: Luận cương chính trị tháng 10– 1930

Câu 14: Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 – 1930

Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 Hoàn cảnh ra đời Từ 14- 30/10/1930 hội nghị BCH TW họp lần thứ nhất tại Hương Cảng, do Trần Phú chủ trì. Nội dung của hội nghị gồm: Thảo luận Luận cương chính trị, quyết định đổi tên Đảng từ Đảng …

Read More »