Tag Archives: kỹ năng làm việc nhóm

5 không để có êkip mạnh

Không mắc bệnh ngôi sao Một số êkip trẻ chuyển từ trạng thái bạn bè lên thành qui mô công việc. Nhưng khi đã làm việc thì phải có “sếp”, có “lính”. Công ty I chẳng hạn, một thành viên chua xót: “Gần bảy năm trời tôi với nó đèo nhau xe đạp đi lùng […]

15 quy luật làm việc nhóm

15 quy luật làm việc theo nhóm: 1. Quy luật về tầm quan trọng: Một cá nhân riêng lẻ không thể tạo ra thành công lớn được. 2. Quy luật toàn cảnh: Mục tiêu quan trọng hơn là vai trò. 3. Quy luật thích hợp: Tất cả mọi người đều có điểm mạnh riêng của […]