Tag Archives: kỹ năng làm việc

6 thói quen phá hỏng sự nghiệp của bạn

[dropcap]B[/dropcap]ạn đang tìm kiếm con đường ngắn nhất để thúc đẩy sự nghiệp? Từ nhân viên thực tập tới vai trò Giám đốc điều hành (CEO) là một chặng đường không hề dễ dàng, và nếu không từ bỏ những thói quen xấu, bạn sẽ chẳng bao giờ đạt ước mơ. Dưới đây là 6 […]