Home / Tag Archives: Kinh tế bao cấp

Tag Archives: Kinh tế bao cấp

Câu 32: Kinh tế bao cấp thời kì 1960-1985

Kinh tế bao cấp thời kì 1960-1985 Nhìn chung Kinh tế bao cấp thời kì 1960-1985, chúng ta đã nhận thức và tiến hành công nghiệp hóa theo kiểu cũ với các đặc trưng: – Công nghiệp hóa theo mô hình nền kinh tế khép kín, hướng nội và thiên về …

Read More »