Tag Archives: kiến trúc thượng tầng

Câu 16: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội?[/box] I. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 1. Cơ sở hạ tầng – Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế […]