Tag Archives: Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941)

Câu 19: Chủ trương của Đảng trong 3 nghị quyết TW tháng 11/1939 -11/1940 – 5/1941

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 19: Trình bày chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược giải phóng dân tộc của Đảng được thể hiện trong 3 nghị quyết BCH trung ương tháng 11/1939-11/1940- 5/1941: Mối quan hệ chống đế quốc và chống phong kiến?[/box] Do sớm dự báo được chiến tranh thế giới thứ […]