Tag Archives: hội nghị 3-2-1930?

Câu 15: Nội dung Cương lĩnh chính trị tại hội nghị 3/2/1930?

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 15: Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thong qua tại hội nghị thành lập ĐCSVN 3/2/1930?[/box] Sự kiện ĐCS VN ra đời thể hiện bước phát triển biện chứng quá trình vận động cách mạng Việt Nam – sự phát triển về chất từ Hội Việt Nam […]