Tag Archives: Hoàn cảnh ra đời TT Hồ Chí Minh

Câu 2: Hoàn cảnh ra đời tư tưởng Hồ Chí Minh

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 2: Điều kiện lịch sử – xã hội Việt nam và thế giới ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào?[/box] 1. Hoàn cảnh Việt Nam Trước khi Pháp xâm lược, nước ta là một nước phong kiến, kinh tế […]