Home / Tag Archives: Hoàn cảnh ra đời TT Hồ Chí Minh

Tag Archives: Hoàn cảnh ra đời TT Hồ Chí Minh

Câu 2: Hoàn cảnh ra đời tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Hoàn cảnh Việt Nam Trước khi Pháp xâm lược, nước ta là một nước phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, chính quyền phong kiến suy tàn, bạc nhược khiến nước ta không phát huy được những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên, trí tuệ, …

Read More »