Tag Archives: giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 6: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 6: Hãy trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.[/box] Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Từ 1890-1911: thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng. Bác tiếp thu truyền thống […]