Tag Archives: giai đoạn 1945-1946

Câu 18: Lợi dung mâu thuẫn để giữ vững chính quyền giai đoạn 1945-1946?

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Câu 18: Sách lược lợi dung mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù và sự hòa hoàn có nguyên tắc để giữ vững chính quyền giai đoạn 1945-1946?[/box] + Ở miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 Đà Nẵng trở ra): Gần 20 vạn quân Tưởng lũ lượt vào miền Bắc. Sau […]