Tag Archives: Đường lối đối ngoại

Câu 8. Đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới

[box type=”info” align=”” class=”” width=””] Câu 8. Trình bày đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới và những chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế.[/box] 1. Đường lối đối ngoại a) Hoàn cảnh lịch sử. – Từ thập kỷ 80, […]