Tag Archives: định nghĩa của Lênin về vật chất

Câu 27: Định nghĩa vật chất của Lênin

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Quan điểm duy vật trước Mac về vật chất. Phân tích định nghĩa của Lênin về vật chất. Ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của quan điểm đó.[/box] Trả lời 1. Quan điểm duy vật trước Mac về vật chất – Quan điểm của triết học duy vật […]