Tag Archives: đề thi quân sự chung

Đề thi Quân sự chung – Đề 6: Đường ngắm cơ bản

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Câu hỏi: Nêu định nghĩa đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, điểm ngắm đúng. Vẽ hình minh hoạ. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn trúng như thế nào? Tại sao khi bắn súng Tiểu liên AK Bài 1, bắn vào bia số 4 ở cự ly 100m […]

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 10

PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Trong chiến đấu phòng ngự yêu cầu chiến đấu đặt ra? A. Bí mật, bất ngờ, tinh khôn, mưu mẹo. B. Kiên cường, mưu trí, chủ động đánh địch C. Bất ngờ tinh khôn D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 2: Mỗi hộp băng đạn […]

Đáp án chi tiết Đề thi Quân sự chung – Phần 1: Súng tiểu liên Ak

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Câu hỏi: Nêu tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo các bộ phận chính của súng tiểu liên AK? Tại sao khi bắn súng Tiểu liên AK Bài 1, bắn vào bia số 4 ở cự ly 100m ta thường sử dụng thước ngắm 3, điểm ngắm chính giữa mép […]

Đáp án đề thi Quân sự Chung

Đáp án 10 đề thi trắc nghiệm Quân sự chung Đề 1 – Trắc nghiệm đường lối Quân sự chung   —–|—– Xem lại đề bài  —–|—– Download Đề 2 – Trắc nghiệm đường lối Quân sự chung   —–|—– Xem lại đề bài  —–|—– Download Đề 3 – Trắc nghiệm đường lối Quân sự chung   […]

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 9

PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Chất độc thần kinh là loại chất độc? A. Lâm bệnh thần kinh. B. Xâm nhập vào cơ thể qua nhiều con đường. C. Lâm bệnh thần kinh làm mất sức chiến đấu. D. Xâm nhập vào cơ thể qua nhiều con đường, gây tác hại cho […]

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 8

PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Tốc độ bắn chiến đấu súng diệt tăng B41 là bao nhiêu phát/phút? A. 6 phát/phút. B. 3 – 5 phát/phút. C. 4 – 6 phát/phút. D. 5 phát/phút. Câu 2: Hộp tiếp đạn súng trường CKC chứa đầy được bao nhiêu viên đạn? A. 7 viên. […]

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 7

PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Tốc độ bắn chiến đấu của súng diệt tăng B40 là bao nhiêu phát/phút? A .2– 3 phát/phút. B. 4 – 6 phát/phút. C. 7 – 8 phát/phút. D. 9 – 10 phát/phút. Câu 2: Đặc điểm hình dáng đường đạn của súng tiểu liên AK như […]

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 6

PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Cấu tạo lớn súng tiểu liên AK thường? A. Có 8 bộ phận. B. Có 9 bộ phận. C. Có 10 bộ phận D. Có 11 bộ phận. Câu 2: Tác dụng của giản đồ đo góc lệch trong bản đồ địa hình quân sự là gì? […]

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 5

PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Bản đồ nào được gọi là bản đồ số? A. Là bản thông qua quét ảnh và nhận dạng, lưu trữ trong các ổ nhớ bằngc ác phần mềm sử lý bản đồ. B. Là bản đồ biểu diễn các thong tin dưới dạng số thong qua […]

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 4

PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Chất độc thần kinh là loại chất độc? A. Lâm bệnh thần kinh. B. Xâm nhập vào cơ thể qua nhiều con đường. C. Lâm bệnh thần kinh làm mất sức chiến đấu. D. Xâm nhập vào cơ thể qua nhiều con đường, gây tác hại cho […]