Home / Tag Archives: đánh cảm

Tag Archives: đánh cảm

Chuyên đề 1: Các phương pháp đánh cảm

Trong những tháng ngày đi xuyên việt, có một bạn bị cảm cả tuần trời mà mình không biết đánh cảm, thuốc không có tác dụng. Hậu quả là bạn đó đã ốm cả tuần liên tiếp. Từ hôm đó mình quyết tâm học và tìm hiểu về đánh cảm. Hôm …

Read More »