Tag Archives: dang cong san 1939 – 1941

Câu 2: Chủ trương Đảng Cộng Sản thời kỳ 1939 – 1941

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 2. Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng trong thời kỳ 1939-1941 và sự chỉ đạo sáng tạo của Đảng trong việc xây dựng lực lượng, nắm thời cơ, phát động tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945.[/box] – Chủ […]