Tag Archives: Đại hội X (4-2006)

Câu 5. Trình bày những quan điểm của Đảng tại Đại hội X

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 5. Quá trình hình thành đường lối kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trình bày những quan điểm của Đảng tại Đại hội X (4-2006) về định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta.[/box] Tư duy của Đảng về KTTT từ ĐHVI đến ĐHVIII […]