Tag Archives: Đại hội VI đến IV

Câu 4. Tư duy của Đảng về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến IV

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 4. Trình bày quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội X.[/box] a. Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960 – 1985 Với […]