Tag Archives: đại hội Đảng 6 về kinh tế

Câu 35: Chủ trương đổi mới của đại hội Đảng 6 về kinh tế

Đại hội Đảng 6 về kinh tế – Đại hội đã có sự chuyển hướng rõ rệt:chuyển trọng tâm tù phát triển công nghiệp nặng sang thực hiện chương trình kinh tế lớn lương thực ,thực phẩm ,sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu với tư tưởng bao trùm là không xây dựng công […]