Tag Archives: Đại hội Đảng 6

Câu 35: Chủ trương đổi mới của đại hội Đảng 6 về kinh tế

Đại hội Đảng 6 về kinh tế – Đại hội đã có sự chuyển hướng rõ rệt:chuyển trọng tâm tù phát triển công nghiệp nặng sang thực hiện chương trình kinh tế lớn lương thực ,thực phẩm ,sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu với tư tưởng bao trùm là không xây dựng công […]

Câu 34: Nội dung đổi mới cơ bản của Đại hội Đảng 6 (1956)

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 34: Nội dung cơ bản của đường lối đổi mới do Đại hội Đảng 6 (1956) xác định?[/box] Đại hội Đảng 6 Đại hội xác định khoa học-kĩ thuật là động lực to lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế xã hội,có vị trí then chốt trong sự […]