Tag Archives: Cương lĩnh chính trị

Câu 18: Ra đời ĐCS VN là một tất yếu lịch sử

Câu 1:  Vì sao nói sự ra đời của ĐCSVN là một tất yếu lịch sử. Nêu nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. TRẢ LỜI a) Tất yếu lịch sử bởi vì: – Đó là kết quả chín muồi của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trong thời […]

Câu 15: Nội dung Cương lĩnh chính trị tại hội nghị 3/2/1930?

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 15: Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thong qua tại hội nghị thành lập ĐCSVN 3/2/1930?[/box] Sự kiện ĐCS VN ra đời thể hiện bước phát triển biện chứng quá trình vận động cách mạng Việt Nam – sự phát triển về chất từ Hội Việt Nam […]