Tag Archives: cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước

Câu 27: Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 27: Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?[/box] * Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ đối với dân tộc ta  – Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước đánh dấu bước ngoặt rất cơ bản, quyết định của con đường […]