Tag Archives: Công tác đối ngoại

Câu 30: Công tác đối ngoại của Đảng 1975-1985

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 30: Kết quả, ý nghĩa và nguyên nhân cơ bản trong công tác đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới thời kỳ 1975-1985?[/box] * Công tác đối ngoại  – Trong 10 năm trước đổi mới, quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa […]