Tag Archives: co hoc ly thuyet

Giáo trình cơ lý thuyết

Phần 1: TĨNH HỌC Chương 1. Các khái niệm cơ bản, mô hình phản lực liên kết Chương 2. Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng Chương 3. Các bài toán đặc biệt Chương 4. Ma sát Chương 5. Trọng tâm Phần 2: ĐỘNG HỌC Chương 6: Động học điểm Chương 7: Chuyển động […]