Tag Archives: chứng tích chiến tranh

Bài thu hoạch tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh

Chúng ta đang sống trong thời bình được hưởng độc lập tự do và hạnh phúc.để có được việt nam của ngày hôm nay, đó là nhờ công lao to lớn, sự hi sinh cao cả của các bậc cha ông, các anh hùng liệt sĩ, những bà mẹ việt nam anh hùng… đã sẵn […]