Home / Tag Archives: chu truong

Tag Archives: chu truong

Câu 2: Chủ trương Đảng Cộng Sản thời kỳ 1939 – 1941

– Chủ trương chuyển hướng chiến lược của đảng ta trong thời kỳ 1939-1945: kể từ khi chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, ban chấp hành trung ương đảng đã họp hội nghị lần t6(11.1939), hội nghị lần t7(11.1940), hội nghị lần t8(5.1941). Trên cơ sở nhận định …

Read More »