Tag Archives: cấu tạo súng ak

Đáp án chi tiết Đề thi Quân sự chung – Phần 1: Súng tiểu liên Ak

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Câu hỏi: Nêu tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo các bộ phận chính của súng tiểu liên AK? Tại sao khi bắn súng Tiểu liên AK Bài 1, bắn vào bia số 4 ở cự ly 100m ta thường sử dụng thước ngắm 3, điểm ngắm chính giữa mép […]