Tag Archives: Cấp thoát nước

Giáo trình cấp thoát nước

Chương I. Các Loại Nguồn Nước, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Nước Chương II : Hệ Thống Cấp Nước, Cơ Sở Thiết Kế Hệ Thốngcấp Nước Chương III : Mạng Lưới Cấp Nước Chương IV : Xử Lý Nước Cấp Chương V : Hệ Thống Cấp Nước Trong Nha Chương VI : Hệ Thống […]

Câu hỏi ôn thi môn Cấp thoát nước

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC: CẤP THOÁT NƯỚC 1. Chọn nguồn nước khi thiết kế hệ thống cấp nước (cách chọn, yêu cầu với nguồn nước? 2. Chọn mạng lưới đường ống cấp nước khi thiết kế HTCN (cách chọn, yêu cầu với mạng lưới cấp nước?) 3. Chất lượng nước được kiểm tra […]