Tag Archives: cach mang xa hoi

Câu 20: Vai trò của cách mạng xã hội đối với sự phát triển của xã hội.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Vai trò của cách mạng xã hội đối với sự phát triển của xã hội.[/box] 1. Cách mạng xã hội là gì? Theo nghĩa rộng, cách mạng xã hội là sự biến đổi có tính chất bước ngoặt và căn bản về chất trong toàn bộ các lĩnh vực đời sống […]