Tag Archives: cách mạng chống thực dân Pháp

Câu 23: Nguyên nhân thắng lợi cách mạng chống thực dân Pháp

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 23: Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng chống thực dân Pháp xâm lược?[/box] Thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta là do các nhân tố cơ bản sau đây: – Có sự lãnh đạo vững vàng của Đảng, đứng […]