Tag Archives: bao cấp

Câu 44: Cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 44: Chủ trướng xóa bỏ triệt để cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp xây dựng và sử dụng cơ chế thị trường?[/box] Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – Làm cho nó phù hợp với các yêu cầu và […]