Tag Archives: 1986 đến nay

Câu 9: Đường lối đổi mới của đảng CSVN từ 1986 đến nay

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 9: Phân tích đường lối đổi mới của đảng CSVN trong giai đoạn từ 1986 đến nay?[/box] (ĐCSVN)- Vào cuối những năm bảy mươi của thế kỷ XX do những điều kiện khắc nghiệt của hoàn cảnh đất nước và cả do những khuyết điểm chủ quan trong lãnh đạo […]