Câu 33: Đổi mới kinh tế từ sau Đại hội VI

Đại hội VI đã nêu một số quan điểm về xác lập cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đổi mới – Thứ nhất, phải nhận thức đầy đủ, toàn diện về chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ đi lên CNXH, “thời kỳ quá độ ở nước …

Read More »

Câu 32: Kinh tế bao cấp thời kì 1960-1985

Kinh tế bao cấp thời kì 1960-1985 Nhìn chung Kinh tế bao cấp thời kì 1960-1985, chúng ta đã nhận thức và tiến hành công nghiệp hóa theo kiểu cũ với các đặc trưng: – Công nghiệp hóa theo mô hình nền kinh tế khép kín, hướng nội và thiên về …

Read More »