Câu 34: Nội dung đổi mới cơ bản của Đại hội Đảng 6 (1956)

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 34: Nội dung cơ bản của đường lối đổi mới do Đại hội Đảng 6 (1956) xác định?[/box]

Đại hội Đảng 6

Đại hội xác định khoa học-kĩ thuật là động lực to lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế xã hội,có vị trí then chốt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội:– Từ bỏ cơ cấu kinh tế công-nông-nghiệp ,hướng tới 3 chương trình kinh tế lớn: lương thực,thực phẩm và hàng tiêu dùng.
– Xóa bỏ nền kinh tế bao cấp,từ bỏ cải tạo xã hội chủ nghĩa nhằm công hữu hóa cơ cấu kinh tế nhiều thành phần.
– Đổi mới về cơ cấu quản lí kinh tế,cơ chế kế hoạch hóa theo phương thức hoạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Từ bỏ kế hoạch hóa tập chung chuyển sang tạo lập cơ chế quản lí kinh tế giữa hàng hóa và tiền tệ.

Đổi mới về chính trị Đại hội Đảng 6
– Đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng,đổi mới quản lí và điều hành của hà nước phù hợp với cơ cấu và cơ chế kinh tế mới
– Đổi mới về quan hệ hợp tác quốc tế theo hướng mở,kêu gọi hợp tác và đầu tư nước ngoài.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]Bạn đang xem bài viết số 34 trong 60 bài viết của ngân hàng đề thi môn Đường lối cách mạng ĐCS . Bạn có thể tải trọn bộ câu hỏi tại: Đề thi môn Đường lối cách mạng ĐCS VN [/box]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.