Câu 24: Điều kiện ra đời triết học Trung quốc cổ đại

Admin 07/06

Điều kiện dẫn đến sự ra đời triết học Trung quốc cổ đại và những đặc điểm của triết học đó.

Trả lời

1. Điều kiện dẫn đến sự ra đời:
-Trung hoa là một xã hội có lịch sử thuộc loại sớm nhất châu Á trên 4 ngàn năm.
-Thời cổ đại Trung hoa là thời kỳ lịch sử đặc biệt, là thời kỳ nội chiến khốc liệt.
-Xã hội Trung hoa bước vào thời kỳ xã hội phong kiến với đặc điểm chung nhất là nguy cơ thường trực của nội chiến kéo dài.

2. Đặc điểm:
-Các nhà triết học đều quan tâm lý giải những vấn đề chính trị đạo đức của xã hội con người, ít quan tâm lý giải những vấn đề tự nhiên, tôn giáo.
-Thường có sự dung hoà giữa quan điểm duy tâm và duy vật.
-Phát triển trong tính tự do tư tưởng, tự do học thuật.
-Các vấn đề chính trị, xã hội, con người được bàn luận trước sau đó mới đến vũ trụ.
-Tính duy trì lâu dài của các học thuyết, mỗi trường phái là hệ quả của nhiều thời đại, nhiều nhà tư tưởng sáng tạo ra.

Xem thêm

Câu 21: Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hoá.
Câu 22: Hai thuộc tính của hàng hóa
Công thức chung của chủ nghĩa tư bản
Câu 23: Điều kiện ra đời triết học Hy lạp
Câu 24: Điều kiện ra đời triết học Trung quốc cổ đại
Câu 25: Phép biện chứng của Hêghen
Câu 26: Thuyết nguyên tử Democrit
Câu 27: Định nghĩa của Lênin về vật chất
Câu 28: Học thuyết Mac-xít
Câu 29: Quan điểm Macxit về xã hội và ý thức xã hội.
Câu 30: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
Câu 31: Quy luật lượng và chất
Câu 32: Quy luật phủ định của phủ định
Câu 33: Quá trình nhận thức chân lý khách quan
Câu 34: Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.
Câu 35: Ý thức và nguồn gốc ý thức theo Triết học Mac-Lênin

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận