Home / Tag Archives: nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình

Tag Archives: nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình

Tiểu luận địa chất công trình – Chương 5

Câu 1: Mục đích, nhiệm vụ, nội dung khảo sát địa chất công trình? Câu 2: Điều kiện địa hình địa mạo. Câu 3: Điều kiện về cấu tạo địa chất. Câu 4: Điều kiện về tính chất cơ lí của đất đá. Câu 5: Điều kiện địa chất thủy …

Read More »