Home / Tag Archives: hoi dap lich su dang cong san viet nam (page 2)

Tag Archives: hoi dap lich su dang cong san viet nam

Câu 33: Đổi mới kinh tế từ sau Đại hội VI

Hits: 11 Đại hội VI đã nêu một số quan điểm về xác lập cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đổi mới – Thứ nhất, phải nhận thức đầy đủ, toàn diện về chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ đi lên CNXH, “thời kỳ quá độ …

Read More »

Câu 3: Đường lối kháng chiến năm 1945-1954 và 1954-1975

Hits: 1235 ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954). 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946). a) Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng Tám. – Thuận lợi: + Trên …

Read More »