Home / Tag Archives: đề cương tư tưởng hồ chí minh

Tag Archives: đề cương tư tưởng hồ chí minh

Câu 18: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

Hits: 3337Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là 1. Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Toàn bộ cuộc đời …

Read More »

Câu 17: Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Hits: 1631Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng nhiệt huyết, hết lòng vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tinh thần hết sức sâu sắc, cao cả không chỉ góp phần to lớn và quyết định vào thắng lợi của dân …

Read More »

Câu 14: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Hits: 337 1. Nguồn gốc hình thành a, Truyền thống đạo đức của dân tộc VN – Đạo đức luôn luôn khuyên con ng sống phải có tình nghĩa, thuỷ chung, biết trung biết hiếu. – Dân tộc VN là dân tộc đề cao đạo lý làm ng, trg đó …

Read More »