Câu 16: Luận cương chính trị tháng 10/1930

Hits: 3 Luận cương chính trị 10/1930  – Trên cơ sở khẳng định tính chất xã hội Đông Dương là xã hội nửa phong kiến, luận cương đã chỉ rõ phương hướng là làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sau đó bỏ qua thời kỳ phát triển tư …

Read More »

Câu 14: Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 – 1930

Hits: 38 Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 Hoàn cảnh ra đời Từ 14- 30/10/1930 hội nghị BCH TW họp lần thứ nhất tại Hương Cảng, do Trần Phú chủ trì. Nội dung của hội nghị gồm: Thảo luận Luận cương chính trị, quyết định đổi tên Đảng …

Read More »

Mẹo xóa quảng cáo trong uTorrent

Hits: 9Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật vô hiệu hóa quảng cáo trong utorrent.  Đây là thủ thuật vô hiệu hóa chúng ngay từ bên trong ứng dụng mà không cần phải cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào khác bằng những bước đơn giản …

Read More »