Câu 33: Đổi mới kinh tế từ sau Đại hội VI

Hits: 20 Đại hội VI đã nêu một số quan điểm về xác lập cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đổi mới – Thứ nhất, phải nhận thức đầy đủ, toàn diện về chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ đi lên CNXH, “thời kỳ quá độ …

Read More »

Câu 32: Kinh tế bao cấp thời kì 1960-1985

Hits: 90 Kinh tế bao cấp thời kì 1960-1985 Nhìn chung Kinh tế bao cấp thời kì 1960-1985, chúng ta đã nhận thức và tiến hành công nghiệp hóa theo kiểu cũ với các đặc trưng: – Công nghiệp hóa theo mô hình nền kinh tế khép kín, hướng nội và …

Read More »

Câu 30: Công tác đối ngoại của Đảng 1975-1985

Hits: 53 * Công tác đối ngoại  – Trong 10 năm trước đổi mới, quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa được tăng cường, trong đó đặc biệt là với Liên Xô. + Ngày 29-6-1978, Việt Nam gia nhập hội đồng tương trợ …

Read More »

Câu 28: Nghị quyết Trung Ương 11 (3/1965) và 12/1965

Hits: 206 Nhận định tình hình và chủ trương chiến lược nghị quyết Trung Ương 11  + TƯ cho rằng cuộc chiến tranh cục bộ mà Mĩ đang tiến hành ở miền Nam là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới. + Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh …

Read More »